top of page

Да разкараме 2018 и да започнем на чисто в новото!


Тъй де! Да поблагодарим на 2018 г. за даровете, с които ни дари, да затворим вратата с трясък и да се отворим за новото. А новото е това, което ни очаква. Какво ще бъде - каквото да бъде.


Но преди наченем всенародните пиршества - да намерим 5-те неща, за които да благодарим на 2018 г. и 5-те неща, които да си поискаме от новата 2019 г. И макар личните равносметки да са си лична работа, от Бомберанг решихме да съставим кратък бланкетен списък, който да ви съдейства за ревизията на изминалите 12 месеца и за план за следващите такива. И така, на 2018 благодарим за:

1. Изпратените предизвикателства - дали ви се е наложило да смените работа, квартира, да наченете нов етап в живота си или просто да сте си изправили пред малка или голяма мъка, щом четете това значи успешно сте преминали през предизвикателството. Което ви качва на следващото ниво и моментално ви прави УСПЕЛИ. Самият факт, че сме живи, ни прави УСПЕЛИ! Тази вечер си спомнете за това. И не го забравяйте до края на всички краища.

2. Малките (големи) радости - дали ще бъде единият час, отделен на себе си, наченатото ново хоби или просто споделената радост от това да прекарвате време с близки или далечни ви хора, все радост ви е споходила някаква в 2018 г. Благодарете й на годината за това. Защото малкото накрая става ГОЛЯМОТА, за което сме живели и на което сме дали смисъл.

3. Постиженията, които сте случили - а те може да са много, разнородни, с обичайно или извънредно естество. Благодарете, че сте помогнали на някого; че сте доживели да видите нещо ново; че сте окуражили някого; че сте обикнали себе си повече; че сте били послушни и верни на онзи свой вътрешен глас, чийто напев дава винаги и единствено вярна посока.

4. Това, че се изгубихме. Поне веднъж - защото за да се намерим първо трябва да се изгубим. Спомнете си за поне един миг, в който сте имали чувството че сте извън картата и в който именно това ви е стигало. Без нужда от GPS, без нужда от координати. Благодарете на миговете, в които не сте видели светлината в края на тунела и все пак сте продължили. Напук и въпреки. И сред тунела и след тъмнината следва светлина. Само когато се изгубиш можеш да научиш това.

5. Пътуването - за това, че получихме гратис цели 12 месеца, в които пътувахме. Пътувахме към другия, пътувахме към себе си, пътувахме към промяната, пътувахме към новото, пътувахме към екзотични страни, пътувахме към селото, пътувахме към бряг най-зелен, пътувахме по пътя озарен.......


А сега - в прага на новото, да благодарим в аванс на 2019 г., която желаем да ни даде:

1. Радостта да виждаме новото - да виждаме себе си нови, различни, подобрена версия на старите момичета и момчета; радостта да се будим с онзи детски трепет на 3-годишно, готово да прегърне и целуне света. Защото ако прегърнеш и целунеш света, той няма с какво да друго да отговори освен с прегръдка и целувка.

2. Близостта - близостта да познаем себе си и скритите си тъмни и светли ъгли; близостта да допуснем и пуснем другия да ни докосне, да ни вълнува, да бъде част от нас и с нас; близостта да си позволим да сме част от нещо - нещо голямо и пълно със смисъл; близостта да се пуснем и да знаем, че там някой някъде няма да ни пусне.

3. Любовта - от онази, от която не ти пърхат пеперуди в стомаха. Не, 2019 носи дълбоката, чиста, безусловна и пълна любов. Такава, каквато не търси, не чака, не иска. Такава, каквато дарява и пълни. Тази любов сме спечелили шанса да изпитаме още 365 нови дни.

4. Енергията - тази перпетум мобиле енергия, който човешкият гений не е създал през вековете, можем да пресътворим в новото ни 2019 начало. Тази енергия, която цери и лекува; тази енергия, която дарява и движи ни напред - а в това напред някъде е скрита мечтата, колкото и грандиозно-неописуема да е тя!

5. Смирението - онова смирение, което не е примерение, а духовен мир; онова смирение, което пълни сърцето с надежда и вяра; от онова смирение, което праща светлина по пътя и което ни ръководи. Защото можем да наченем новото в нови 365 дни на мъдрост и лекота.


Да осмислим горното докато вдигаме НАЗДРАВЕ! А останалото да е ЗДРАВЕ!
  • Facebook Social Icon
bottom of page