top of page

Следващи влакове има, следващи шансове - НЕ


Винаги има следващ самолет, следващ влак, следващ автобус, следваща спирка.


Никога няма следващ човек, следващ живот, следваща сила.


В тук и в сега не можеш да си купиш време. Не можеш да си купиш смисъл. Не можеш да си купиш вяра.


Следващи шансове няма......има само следващи влакове. Вероятно водещи към Гарата разделна.
  • Facebook Social Icon
bottom of page