top of page

Кой е Анатоли? И колко струва да живееш в хотел Рила?


Анатоли? Анатоли не съществува. Така, както и хотел Рила не работи.


Но този Анатоли, който не съществува, продължава да живее в този хотел Рила, който не работи.


Кой е Анатоли и защо всеки си има нужда от по един Анатоли?


Анатоли е онзи вътрешен глас, живеещ в главата на всеки. Анатоли е обвинението на общество, което не разбира. Анатоли е отричането без поглеждане и без разбиране. Анатоли е раболепието на омазването и отричането.

Анатоли няма лице. Същавременно Анатоли е лицето на всички, останали без лица. Анатоли няма нужда от лице. Когато нямаш позиция, нямаш нужда от лице, което да я защити.

Анатоли живее в един от паметниците на социалистическото отминало - живее като призрак. И не плаща наем. Живее живот под наем и на заем. Призраците от миналото могат да останат само в миналото. В миналото, което не може да изремотираш.


Анатоли не съществува. Наемът плащаме ние. Жива остава само омразата. И горчиво чувство на нещо гнило в този живот, който живеем....

Анатоли? Анатоли не съществува. Така както и хотел Рила не работи.

  • Facebook Social Icon
bottom of page