top of page

Ученици, бъдете двойкаджии!

Снимки: ОУ "П.Р.Славейков" (Варна), 15.09.2017 г.

Ученици бъдете влюбени в ученето, в разбирането, в търсенето в намирането!


Ученици бъдете мечтатели и откриватели, пътешественици в невидимото, обитатели на чудесното!

Бъдете безотказни, непримири и непримиряващи се.

Бъдете! Просто Бъдете!


Присъстващи в реалното, незагубени от виртуалното, питащи и съмняващи се.


Бъдете това, което родителите ви не станаха; това, което прародителите ви не помечтаха да бъдат; това, което предците ви не подозираха че е възможно.


Ученици, простете! Простете за системата ни, в която ви оценяваме и осъждаме; система, в която ви унифицираме и уеднаквяваме; системата, в която ви измерваме и изравняваме. Простете ни за това, че ни няма повече отколкото ни има. Простете ни, че не учим с вас и рядко учим от ВАС!


Ученици - правете това, което сърцето казва е добро! Това, което душата знае е светло! Това, което в мечтите ви вече е реалност.


Бъдете двойкаджии, бъдете провокатори, бъдете неспирни. Не спирайте да искате, да знаете, да можете. Не се спирайте пред това, че някого някой ще бъде несправедлив, нечестлив и злоблив.


Приемете! Продължете! А двойката носете с гордост - тя е знак, че опитвате; знак, че можете; знак, че знаеме!


П.С. Посветено на УЧЕНИЦИТЕ, КОИТО ВСИЧКИ НИЕ ЕЖЕДНЕВНО СМЕ!

  • Facebook Social Icon
bottom of page