top of page

Знаиш ко? Аз не съм от Холандия


Добре образован. Костюмиран. Скъп часовник. Марков парфюм. Поглежда ме. Оглежда ме. От токчетата до косата. Цялата. Изяжда ме с поглед. Преценява принадлежността ми към една по-ниС/Зка източна раса. Пуска шега за тези "Crazy Еast Europeans". Споглеждаме се. Намразваме се.


Той е холандец. Богопомазан. Знае това. Гордее се с това. Иска да покаже това. Нямам проблем. Холандия е страна за чудо и приказ. Потъваща необратимо във вървеж нагоре по стълбата, която води надолу. Всичко е уредено. Подредено. И всички знаят това. И е хубаво това.


Аз съм от друга страна. Страна също за чудо и приказ. Потъваща необратимо във вървеж по стълбата на своето изтребление. Всичко е неуредено. Нищо не е подредено. И всички знаят това. И понякога дори е хубаво това.


Знаиш ко? "Аз не съм от Холандия"....може да каже само някой от Балканите. Някой от там, от където не иска да е. Някой като тазе Crazy East Europeans - тез, дето викат "пуцай, куме" и пият ракия.


Живеем в Underground.


По Кустурица.


Затуй - ПУЦАЙ КУМЕ!

  • Facebook Social Icon
bottom of page